ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศฯ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ มิถุนายน 2562

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ก่อนหน้า123456789...4344ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"