ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศฯงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

 เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

 เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบสขร.1)

 เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนเมษายน 2563

 เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2563

 ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2563

ก่อนหน้า123456789...4748ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"