ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างarticle

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2564 ถึง 2 ก.พ. 2564 ในวัน เวลา ราชการ

ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2563

 

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายการงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลื้อกตั้ง

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลฝายกวาง

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"