ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"