ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 55

ให้บริการห้องน้ำสะอาด สอบถามเส้นทาง น้ำดื่ม และ INTERNET ฟรี ...

ประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

การป้องกันภัยหนาวและระมัดระวังอัคคีภัย

แจ้งเตือนประชาชนทั่วไปให้ถือปฏิบัติ การป้องกันภัยหนาวฯ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"