ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 18 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ

โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างพระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ

โดยบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ หมายเลขบัญชี 543-0-27892-1 ชื่อบัญชี กองทุนจัดสร้างพระตำหนักกรมหลวงชมพรฯ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ทต.ฝายกวาง เปิดสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

การรับขึ้นทะเบียนผู้สงอายุ/ผู้พิการ

งานพัฒนาชุมชน ทต.ฝายกวาง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ทต.ฝายกวางเปิดศูนย์รับบริจาค

เทศบาลตำบลฝายกวางเปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย. นี้

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"