ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

 เทศบาลตำบลฝายกวาง  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ต.ค.54

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนตุลาคม 2554

ดาวโหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ดาวโหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

จังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 20 ต.ค. 2554 เวลาประมาณ 09.30 น.

ตักบาตรเทโวโรหนะ

ทต.ฝายกวาง เชิญร่วมสืบสานประเพณี "ตักบาตรเทโวโรหนะ" ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ วัดขุนห้วยสวด เวลา 06.00 น.

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"