ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ มิถุนายน 2562

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ พฤษภาคม 2562
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2562article
ข้อมูลครัวเรือนและจำนวนประชากรฯ เมษายนarticle

ประจำเดือน เมษายน

 

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"