ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

เทศบาลตำบลฝายกวางประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูสอนดี

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อร่วมจัดสร้าง พระตำหนักของ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร   เขตอุดมศักดิ์

รับโอนนายช่าง 2-5 หนึ่งตำแหน่งarticle

รับโอนนายช่างระดับ 2-5

รับโอนพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งสายบริหารarticle

รับโอนพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งสายบริหาร

ประชาสัมพันธ์ห้อง ICT ตำบลฝายกวางarticle

เทศบาลตำบลฝายกวางได้เปิด "ศูนย์ ICT ชุมชน" อย่างเป็นทางการ

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"