ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 18 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ขอความร่วมมืดประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"