ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง                                                            

                                                              นายคำแก้ว  ใจดี

                                                       นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

                                          

นายสุวรรณ  ไกลถิ่น           นายดนัย  วงศ์ราษฎร์           นายประหยัด  ท้ายเรือคำ         นายเกียรติศักดิ์  ดำแดงดี

รองนายกเทศมนตรี             รองนายกเทศมนตรี               เลขานายกเทศมนตรี             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  ตำบลฝายกวาง                     ตำบลฝายกวาง                      ตำบลฝายกวาง                         ตำบลฝายกวาง

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"