ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

(นายคำแก้ว  ใจดี)   นายกเทศมนตรี

Mayor Faikwang

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

(นายสุวรรณ  ไกลถิ่น)   รองนายกเทศมนตรี

Deputy mayor Faikwang

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

(นายดนัย  วงศ์ราษฎร์)    รองนายกเทศมนตรี

Deputy mayor Faikwang

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

(นายประหยัด  ท้ายเรือคำ)   เลขานุการนายกเทศมนตรี

Secretary mayor Faikwang

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

(นายเกียรติศักดิ์  ดำแดงดี)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Advisory mayor Faikwang

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"