ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง                                                            

                                                              นายคำแก้ว  ใจดี

                                                       นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

                               

นายสุวรรณ  ไกลถิ่น         นายดนัย  วงศ์ราษฎร์         เลขานายกเทศมนตรี         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี           รองนายกเทศมนตรี

  ตำบลฝายกวาง                  ตำบลฝายกวาง

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"