ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


สมาชิกสภาเทศบาล

 

-

ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

 

 

-

เลขานุการสภาเทศบาล

 

                                                          

             -                                     -                                    -                                                 -

สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลฝายกวาง                  ตำบลฝายกวาง             ตำบลฝายกวาง                          ตำบลฝายกวาง

 

                                                          

 

 

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"