ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายพร  แก้วเรียง

ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

 

นายยุทธนา  ไกลถิ่น

เลขานุการสภาเทศบาล

 

                                                          

                                                       

นายจักรพงศ์  ตินะลา       นายจรัญ  นาต๊ะ      ร้อยตรีรณฤทธิ์  แก้วเรือง     นางสาวณภัชชนันท์  ธัญญากวิน

สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลฝายกวาง                  ตำบลฝายกวาง             ตำบลฝายกวาง                          ตำบลฝายกวาง

 

                                                          

 

 

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"