ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


สมาชิกสภาเทศบาล

 

(นายถม  โคลงกาพย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

 

 

                                                          

                                                                     

   (นายจรัญ  นาต๊ะ)      (นายสมัย  จันทร์ฟู)     (นายเชิดพงษ์  บัญชา)      (นางอำพร  ศรีสุทธะ)    (นางจันทร์ดา  กรรณิกา)

  สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล    

     ตำบลฝายกวาง          ตำบลฝายกวาง             ตำบลฝายกวาง                ตำบลฝายกวาง                ตำบลฝายกวาง

 

                                                          

 

 

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"