ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 28 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

                                                                          

                                                                       (นายบุญวาด  ไกลถิ่น)

                                                         รองประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

 

                                                              

      (นายสมคิด  ไกลถิ่น)                 (นายสมจักร  ไกลถิ่น)                (นางสมภา  ไกลถิ่น)

     สมาชิกสภาเทศบาล                     สมาชิกสภาเทศบาล                สมาชิกสภาเทศบาล     

         ตำบลฝายกวาง                           ตำบลฝายกวาง                        ตำบลฝายกวาง           

 

                                      

     (นางสร้อย  ไกลถิ่น)               (นางอุมารินทร์  นาคาซาว่า)

      สมาชิกสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล 

         ตำบลฝายกวาง                          ตำบลฝายกวาง[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"