ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

                                                                   

                                                                               -

                                                       รองประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

 

                                                           

                   -                                                      -                                              -     

     สมาชิกสภาเทศบาล                     สมาชิกสภาเทศบาล                สมาชิกสภาเทศบาล     

         ตำบลฝายกวาง                           ตำบลฝายกวาง                        ตำบลฝายกวาง           

 

                               

                      -                                               -

      สมาชิกสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล 

         ตำบลฝายกวาง                          ตำบลฝายกวาง[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"