ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

                                                                   

                                                                     นางต่อมแก้ว  ไกลถิ่น

                                                       รองประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

 

                                                           

    นางอนันตรี  ท้ายเรือคำ                 นางสังวาลย์  ชัยแก้ว                  นายอุดร  นาต๊ะ        

     สมาชิกสภาเทศบาล                     สมาชิกสภาเทศบาล                สมาชิกสภาเทศบาล     

         ตำบลฝายกวาง                           ตำบลฝายกวาง                        ตำบลฝายกวาง           

 

                               

    นายกนกศักดิ์  ลาบุดดี                  นายสมคิด  ไกลถิ่น

      สมาชิกสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล 

         ตำบลฝายกวาง                          ตำบลฝายกวาง[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"