ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


โรงพยาบาลเชียงคำบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 นอกสถานพยาบาล article

 วันที่ 14 กันยายน 2564 โรงพยาบาลเชียงคำได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและเร่งอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ ณ เทศบาลตำบลฝายกวาง

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายถม โคลงกาพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และญัตติอื่นๆ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564article

 วันที่ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564 โดยมีนายถม โคลงกาพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565และญัตติอื่นๆ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2564article

 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา หนองระบู

โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง มอบหมายให้ นายธาตรี วงศ์ราษฏร์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม. พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก บ้านทุ่งหล่ม ม.6

ก่อนหน้า123456789...8485ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"