ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวarticle
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2562article

ณ วัดขุนห้วยสวด หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรarticle

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

 

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดหมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยาarticle

พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส โดยเทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับวัด ,โรงเรียน ,รพ.สต. และประชาชนทั่วไป

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลฝายกวางarticle
ก่อนหน้า123456789...7879ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"