ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ยากไร้ ในตำบลฝายกวาง article

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางธัญญานุช ศรีสมบัติ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง หัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ยากไร้ ในตำบลฝายกวาง จำนวน 3 ราย (ม.2,ม.15,ม.13) กับทีมพระอาจารย์พ.เตจิม และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะarticle

 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลฝายกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 42 รูป) ณ วัดพระธาตุขุนห้วยสวด บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในการดำรงชีวิต
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯarticle

 

 

กิจกรรมออกกำลังกาย

ทศบาลตำบลฝายกวางจัดกิจกรรมออกกำลังกาย

ทุกวันพุธ เวลา 16.00-17.00 น.

 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมออกกำลังกาย

ณ บริเวณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลฝายกวาง

ก่อนหน้า123456789...8081ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"