ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลฝายกวางarticle
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลฝายกวางarticle
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562article
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวางarticle
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาarticle
ก่อนหน้า123456789...7778ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"