ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล

 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 2564
กิจกรรมแสดงพลังร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2564
โครงการรวมพลังปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดย นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู๊ดส์ จำกัด ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนตำบลฝายกวาง ได้จัดโครงการรวมพลังปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณเทศบาลตำบลฝายกวาง ป่าชุมชนบ้านบัวนาค หมู่ 12 และป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร หมู่ 9

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายพิเนก  บุญมา รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ก่อนหน้า123456789...8687ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"