ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะarticle

 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลฝายกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 42 รูป) ณ วัดพระธาตุขุนห้วยสวด บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในการดำรงชีวิต
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯarticle

 

 

กิจกรรมออกกำลังกาย

ทศบาลตำบลฝายกวางจัดกิจกรรมออกกำลังกาย

ทุกวันพุธ เวลา 16.00-17.00 น.

 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมออกกำลังกาย

ณ บริเวณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลฝายกวาง

กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" article

 กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ดูแลรักษา เก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนสายหลักที่รับผิดชอบ เพื่อให้ถนนสายหลักและสายรองของอำเภอเชียงคำ สะอาดน่ามอง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563

ก่อนหน้า123456789...8081ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"