ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดหมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยาarticle

พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส โดยเทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับวัด ,โรงเรียน ,รพ.สต. และประชาชนทั่วไป

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลฝายกวางarticle
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลฝายกวางarticle
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562article
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวางarticle
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"