ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10article
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ประสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรarticle
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สวนสุขภาพ ๑๐๐ ปี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาarticle
เดินทางไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯในการเสด็จเรียบพระนครกรุงเทพมหานคร article
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"