ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


โครงการสืบสานตำนานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562article
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าarticle
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562

 

ภารกิจระงับไฟป่าโดย เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับผู้นำในท้องที่ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาarticle
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"