ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ ในงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาarticle
ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพแห่งทศวรรษที่ 21 article
งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2562article
กิจกรรมงานวันเด็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2562article
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวางarticle
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"