ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


ตรวจสอบความเสียหายบ้านน้ำแวนarticle

บรรยากาศการออกสำรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำกัดเซาะตลิ่งและ ถนนเสียหายเนื่องจากน้ำพัดพา

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลarticle

การประชุมสภาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554

สำรวจความเสียหาย อุทกภัย

สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑

ทำความสะอาดศาลาป่าสุสาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนน้ำในการทำความสะอาดศาลาป่าสุสานบ้านหนองหมู่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพบรรยากาศงานวันแม่ 12 สิงหา 54article

งานวันแม่แห่งชาติของอำเภอเชียงคำ จัดที่ รร.บ้านหย่วนวิทยา เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.

[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"