ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง


งานสังคมสงเคราะห์


ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2561 article
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวโหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจ
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"