ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ย.63

 แบบ บก.06การจ้างเหมากำจัดขยะประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

บก.06 จ้างกำจัดขยะ ส.ค.63

 บ.ก.06 จ้างกำจัดขยะ ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๓

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๓

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๖๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างarticle

ประกาศสอบราคาจ้าง ๖ โครงการ รายละเอียดตามประกาศ

ก่อนหน้า123456789...4445ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"