ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) เม.ย ๖๕

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) เม.ย ๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๒ งบปี ๒๕๖๕

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ ๒/๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มี.ค. ๖๕

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มี.ค. ๖๕

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.ฝายกวาง

 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.ฝายกวาง

ก่อนหน้า123456789...5556ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"