ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 14

บ้านศิวิไล ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 7

บ้านสลาบ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

รอบเดือน กรกฎาคม 2560

 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 11

ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ก่อนหน้า123456789...2930ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"