ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)

รอบเดือน พฤษภาคม 2560

 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่2

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 3

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ลำเหมืองนาใต้ หมู่ที่ 16

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน เมษายน 2560

 

ก่อนหน้า123456789...2728ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"