ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุน)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุน)

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)รอบเดือนพฤศจิกายน

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2563

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ก่อนหน้า123456789...4041ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"