ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)article

รอบเดือน มิถุนายน 2561

 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ ศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง พื้นที่หมู่ 10

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน เมษายน

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน มีนาคม

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (ห้วยห้าใต้) หมู่ 8

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ก่อนหน้า123456789...3233ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"