ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. ๖๔

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ส.ค. ๖๔

แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน ส.ค.๖๔

 แบบ บก.06 จ้างเหมากำจัดขยะเดือน ส.ค.64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ค. ๖๔

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) กค.๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๔

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๔

ก่อนหน้า123456789...5051ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"