ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2563

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายนarticle

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ก่อนหน้า123456789...4041ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"