ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แบบ บ.ก.01 โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำลาว

 แบบบก.01โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำลาว (ข้างโรงเรียนบ้านปัวศรีพรม)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่บ้านบัวนาคพัฒนา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอย๓)พื้นที่บ้านบัวนาคพัฒนา)

แบบ บก.๐๑

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ก่อนหน้า123456789...4243ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"