ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้่นที่หมู่ที่ 17

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)article

ในรอบเดือน กรกฎาคม

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทางเข้าพระธาตุศิวิไล) พื้่นที่หมู่ที่ 14

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย3 เชื่อมซอย4) พื้่นที่หมู่ที่ 13

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ก่อนหน้า123456789...3435ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"