ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บก.06จ้างกำจัดขยะ เดือน ม.ค - เม.ย 64

 บก.๐๖ จ้างเหมากำจัดขยะ ม.ค.๖๔ ถึง เม.ย. ๖๔

บก.06 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

 บก.๐๖ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.๖๓

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.๖๓

ก่อนหน้า123456789...4647ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"