ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๓article

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๖๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างarticle

ประกาศสอบราคาจ้าง ๖ โครงการ รายละเอียดตามประกาศ

บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ค.63

 แบบ บก.06 จ้างเหมากำจัดขยะ ก.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ๖๓

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. ๖๓

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒

 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒

ก่อนหน้า123456789...4344ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"