ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.๖๓

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.๖๓

ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๔ งบปี ๒๕๖๓

 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบ บก.๐๖ กำจัดขยะ เดือน ต.ค.๖๓

 แบบ บก.๐๖ กำจัดขยะ ต.ค. ๖๓

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ก่อนหน้า123456789...4546ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"