ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขุดกลบ ฝังขยะ กำจัดขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)

ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

 

ก่อนหน้า123456789...3536ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"