ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ย. ๖๕article

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ย. ๖๕

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวางarticle

 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เทศบัญญัติปี 2566)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เทศบัญญัติปี 2566)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ก่อนหน้า123456789...5859ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"