ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง


ดาวโหลดแบบฟอร์ม


แบบรับแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ท. 17 ก.พ. 2556
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่พักอาศัย
หลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตรผู้พิการ
แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์
แบบฟอร์มขอยกเลิกภาษีป้าย
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันหยุด
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันทำการ
ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการชุมชนตำบลฝายกวาง
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"