ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายเดชา  กองแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง

Director, Division engineer

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายนิคม    อิ่นคำ    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

Head of planning and construction

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

หัวหน้าฝ่ายการโยธา (ว่าง)

Head of Public

 

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายอภิรักษ์  ตั้งเจียมศรี   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Correctional Officer experts

 

เทศบาลตำบลฝายกวาง

นายศุภกิตติ์  แก้วเรียง   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

Operations Engineer

เทศบาลตำบลฝายกวาง

นายช่างโยธา (ว่าง)

Civil Engineer

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายนิคม   เมืองมูล    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

Assistant electrician

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ว่าง)

Assistant Inspector

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"