ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 29 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 

นายธาตรี  วงศ์ราษฎร์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 โทร.091-4865642


( ว่าง )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 


(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

                                                                                

          นายประสิทธิ์  พรึ่งศรี        นายชำนาญ  ดำแดงดี        นายวิเชียร  สุนทรดี                

   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ    พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

                                                                                  

                         นายภิรเดช  สร้อยสวิง            นายเลื่อน  ดำแดงดี                 นายขวัญชัย  ธนะวัน

                  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ    คนงานประจำรถบรรทุกขยะ    คนงานประจำรถบรรทุกขยะ                                                                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                        [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"