ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายธาตรี  วงศ์ราษฎร์    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Director of Public Health and Environment

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางสาวธาราทิพย์   ชูไว    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Public Health Laboratory

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายประสิทธิ์   พึ่งศรี    พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

Truck Driver

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายภิรเดช  สร้อยสวิง    คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

Full garbage truck

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายเลื่อน   ดำแดงดี    คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

Full garbage truck

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายชำนาญ   ดำแดงดี    พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

Truck Driver

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายวิเชียร   สุนทรดี    คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

Full garbage truck

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นายประดิษฐ์   วงศ์ราษฎร์   คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

Full garbage truck

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"