ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บวชป่า พื้นที่ต้นน้ำ เพื่ออนาคตลูกหลาน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด:

"พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลฝายกวาง"

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2020
ชื่ออัลบั้ม : พระธาตุปุกเกียน บ้านปัวใหม่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : สถานที่ท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"